مکانیزم صندلی

مکانیزم صندلی همان ساز و کار محلی است که صندلی را به جک و پایه متصل میکند. مکانیزم صندلی دو کار اصلی دارد یکی صندلی را به پایه و جک متصل میکند و دیگری آن است که صندلی را در حالت های مختلف قرار میدهد.

مکانیزم صندلی شاید نام نا آشنایی برای بسیاری از مردم باشد ولی در واقع مکانیسم صندلی قطعات فلزی هستند که در بخش میانی صندلی قرار دارد و نشیمن صندلی را به جک آن متصل می کنند، در واقع مکانیزم صندلی از بالا به نشیمن صندلی متصل شده و از پایین به جک صندلی و در روی آن اهرم های تنظیم زاویه و ارتفاع صندلی وجود دارد. مکانیزم صندلی قطعه بسیار مهمی است و از بخش های مختلفی تشکیل شده است ، از این رو انتخاب نوع با کیفیت و استاندارد آن بسیار حائز اهمیت است.

لازم به ذکر است که حامی صنعت علاوه بر خدمات تعمیر صندلی به تعویض چرخ صندلی ،  تعمیر صندلی گردان و درب ضد صدا را انجام می دهد.

10 / 10
از 1 کاربر