پشتی صندلی چه خصوصیاتی باید داشته باشد

صندلی های کاری باید با توجه به شغل مورد نظر ویژه گی های به خصوصی داشته باشد.
برای مثال فردی که با رایانه کار می کند و بعضی مواقع به پشت صندلی تکیه می دهد باید از صندلی هایی استفاده کند که پشت آن ها قابلیت ارتجاع به سمت عقب را داشته باشد.معمولا بهترین زاویه نشستن حدود 110 درجه است.این زاویه کمترین بار را به کمر وارد می کند و برای کار با رایانه و نشستن سر کلاس درس مفید است . اگر هم صندلی پشت سری داشته باشد این زاویه می تواند بیشتر شود اما با نبود پشت سری،شخص مجبور می شود برای نگاه کردن به هدف مقابلش برای مثال مانیتور یا تخته گردن را خم کند و در نتیجه فشار به گردن زیاد می شود . پشتی صندلی باید قوس کمر را هنگام نشستن پر کند و قسمت بالایی آن رو به بیرون نباشد تا کتف ها در جای مناسبی قرار بگیرند.
صندلی استاندارد،پنج پایه و چرخ داراست . پوشش روی صندلی باید از پارچه باشد تا ایجاد گرما و سرما نکند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر