نشیمنگاه صندلیمان چگونه باید باشد

سطح نشیمن صندلیمان باید استاندارد،گود و لبه آن گرد باشد.زمانی که فرد روی صندلی می نشیند،باید از اطراف ران ها تا دسته صندلی 5/2 سانتی متر فاصله باقی مانده باشد و ارتفاع صندلی باید در اندازه ای تنظیم شود که لبه ی نشیمنگاه با عضله ی ران تماس پیدا نکند و مانع خون رسانی به ساق پا نشود.چون این موضوع باعث خواب رفتگی و خستگی در عضلات پا می شود . عمق نشینگاه صندلی تاثیری بسیار بر آسایش فرد در نشستن دارد.اگر عمق صندلی زیاد باشد،لبه نشیمنگاه آزار دهنده خواهد بود و اگر عمق نشیمنگاه کم باشد،فرد برای جلوگیری از افتادن،فشار فراوانی بر پشت و زانو ها می آورد .هنگام نشستن روی یک سطح،نشیمنگاه در تماس مستقیم با سطح قرار می گیرد.        
بهترین حالت نشستن،حالتی است که نیروی وزن فرد در بیشترین سطح پخش می شود.            پس اگر برای مدت زیادی می نشینید،صندلی را که انتخاب می کنید،حتما نشیمنگاه آن مناسب باشد.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر