نحوه تنظیم ارتفاع صندلی اداری

                    
در مورد نحوه تنظیم صندلی اداری در موقع خواندن وکار با رایانه باید در نظر داشته باشیم که ارتفاع صندلی نباید آن قدر بلند باشد که پای فرد به زمین نرسد و نه آن قدر کوتاه باشد که پشت ران از کف صندلی بلند شود و پاها به سمت شکم جمع شود و همین طور فشاری به پشت ران یا زانوهای شما وارد نسازد و کنترلی آسان داشته و کاربری و نشستن بر روی آن آسان باشد. پارچه استفاده شده در آن لیز نباشد و قابل عبور برای جریان هوا باشد و نیز چرخش مناسب هم داشته باشد. پس صندلی قابل تنظیم 5 پایه بهترین انتخاب هستند و کاربردهای بسیاری دارند .

یعنی هر فردی می تواند متناسب با سلیقه و شرایط خود ارتفاع صندلی را تنظیم کند. نحوه تنظیم ارتفاع صندلی اداری میتوان از اهرم جک کمک گرفت که ارتفاع صندلی و جک بسته به نوع مکانیزم صندلی دارد.
 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر