تعویض مکانیزم صندلی اداری در محل

                                              


 

مکانیزم صندلی اداری در چند نوع مختلف می باشد که بر روی صندلی های کارمندی،مکانیزم منشی که تسمه پشت آن توسط لولا و پین بر روی مکانیزم می باشد،که از دو نوع قفل کن دار و ساده می باشد و صندلی کارشناسی دارای مکانیزم تک اهرمه و قفل کن دار می باشد و یک نوع دیگر آن مکانیزم دو اهرمه می باشد که اهرم قفل کن آن درسمت چپ صفحه مکانیزم قرار گرفته است و سمت راست اهرم دسته جک صندلی می باشد.

در مورد صندلی های مدیریت که چند مدل مکانیزم بر روی آنها می باشد که بستگی به مدل صندلی و تولید کننده آن می باشد که از چه نوع مکانیزم بر روی صندلی استفاده می کند. یک مدل از مکانیزم هایی اکثریت دارد بین صندلی های مدیریت مکانیزم اتوبوسی که به شکل 2 می باشد است که اکثرا از این مدل استفاده می کنند.بر روی صندلی های مدیریت مدل مکانیزم براکت دار می باشد که در تسمه پشت صندلی توسط براکت مکانیزم نصب می شود.بر روی مکانیزم که توسط قفل کن پشتی صندلی قفل و آزاد می شود.                      

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :
10 / 10
از 1 کاربر