مکانیزم صندلی اداری

9 / 10
از 34 کاربر

                                                                                                                                         (در تصویر بالا مکانیزم دو اهرمه و تک اهرمه را مشاهده می کنید)

مکانیزم صندلی اداری،یکی از پیچیده ترین قطعات صندلی اداری می باشد که از یک طرف،جک گازی درون آن نصب شده و از طرف دیگر،نشیمن به مکانیزم بسته می شود و بدین ترتیب امکان فعال سازی حرکت عمودی نشیمن توسط جک گازی را فراهم می آورد.

تمامی صندلی های اداری بر روی یک مکانیزم سوار شده اند،کار مکانیزم صندلی اداری متصل کردن پشتی به کفی صندلی و عقب و جلو رفتن صندلی می باشد که استفاده نادرست از آن باعث خرابی مکانیزم صندلی اداری می شود.
        -    در مکانیزم دو اهرمی،در صورتی که مکانیزم دو اهرمی باشد و کلاچی   نباشد،حتما از نوع خودکار است.
       -    در مکانیزم تک اهرمی، چنان چه در مقابل اهرم،روی مکانیزم شیاری برای خروج سر اهرم تعبیه نشده باشد،مکانیزم از نوع قفل خودکار است.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :