مشخصات مبل خوب

9 / 10
از 34 کاربر

ویژه گی هایی که یک مبل یا مبلمان می توانند داشته باشد که بتوان صفت خوبی برای آن به کاربرد،حال جدا از اینکه دارای چه قیمتی باشد،باید با توجه به سلیقه و شرایطی که افراد برای آن مبل پرداخت می کنند داشته باشد.


درادامه به برخی از این ویژه گی ها که بتوانند آسایش و راحتی را برای همه فراهم سازد را بیان می کنیم.
مبل از ارتفاع پشتی مناسب ساخته شده باشد تا بتواند قسمتی از شانه ها و بخشی از گردن را محافظت کند،که در حالت استاندارد مبل باید گودی گردن را پوشش دهد،تا دچار دردهای مزمن نشود،ارتفاع مبل مناسب باشد به گونه ای که باعث کشیده شدن پاها نشود.
دارای وزنی متناسب با ابعاد مبل که در جا به جایی آسان باشند.
رویه مبل از جنسی مناسب باشد تا حد ممکن از دیرتر کثیفی آن که قابل روئیت است،جلوگیری کند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :