انواع مکانیزم صندلی

9 / 10
از 35 کاربر

مکانیزم صندلی قطعه مکانیکی است که زیر نشیمن نصب می شود و به صندلی توانایی جا به جایی عمودی،تغییر زاویه و... می دهد و در حقیقت عمل شاسی را دارد .
مکانیزم را می توان به سه دسته ( مکانیزم دستی،خودکار و کلاچی) تقسیم کرد.
مکانیزم قفل دستی :در این نوع مکانیزم صندلی تنها در یک زاویه (اکثرا حالت عمودی یا اولیه پشتی) یا نهایتا در زاویه مشخص قفل می شود. در این روش حفره ای برای جاسازی اهرم زاویه تعبیه شده و مکانیزم تنها در صورتی قفل می شود که اهرم در شیار مربوطه قرار گیرد. در این نوع مکانیزم صندلی تنها یک اهرم وجود دارد که همان اهرم تحریک جک گازی است.حرکت عمودی این جک باعث بالا و پایین رفتن صندلی و حرکت افقی در جهت داخل باعث جایگزین اهرم به حفره تعبیه شده و باعث ثابت شدن زاویه صندلی می شود و با بیرون کشیدن اهرم مکانیزم مکانیزم مجددا آزاد می گردد.
مکانیزم قفل خودکار:
این نوع مکانیزم در دو نوع تک اهرم و یا دو اهرمی هستند که می توانند در چند زاویه قفل شوند.
در این نوع مدل مکانیزم انتهای اهرم به یک فنر و یک ضامن متصل است.تحریک اهرم می تواند به صورت افقی و حرکت دورانی باشد.
مکانیزم قفل کلاچی:
ساختار این نوع مکانیزم با مکانیزم دستی و خودکار کاملا متفاوت است و صندلی می تواند در هر زاویه دلخواه تنظیم شود.این مکانیزم ها معمولا دو اهرمی و یا سه اهرمی هستند.

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :