آموزش تعمیر صندلی اداری

9 / 10
از 34 کاربر

درآموزش تعمیر صندلی اداری،یک سری مراحلی را برای پیدا کردن مشکل صندلی باید انجام دهیم.

در آموزش تعمیر صندلی اداری،اول باید بر روی صندلی نشست تا از سالم بودن جک آن اطمینان پیدا کنیم تا صندلی لقی نداشته باشد و همین طور کلاف صندلی سالم باشد.

تعمیر صندلی اداری به چند نوع تقسیم می شود :

          *    تعویض رویه صندلی اداری                    

          *    تعویض مکانیزم صندلی اداری

          *   تعویض جک صندلی اداری

          *    تعویض پایه صندلی اداری

          *    تعویض چرخ صندلی اداری

جک و پایه صندلی اداری هر دو با هم می باشد و از پایین جک به بالای پایه پنج پر وصل می شود.

جک به بالای مکانیزم متصل می شود و در صورت خراب شدن نیاز به تعویض دارد.

در آموزش تعمیر صندلی اداری،جک صندلی اداری تعمیر نمی شود و فقط تعویض میگردد،که از جک های گازی استفاده می شود.

 

 

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :